0,00 PLN
Twój koszyk
0
Zaloguj/zarejestruj
0

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy


Jeśli jesteś konsumentem lub przedsiębiorcą indywidualnym - co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.


Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: lewor24@lewor.pl


Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres: ul. Grota Roweckiego 11, 95-020 Andrespol , jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.


Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.


Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:


 • dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik,


 • dla treści cyfrowych - od dnia zawarcia umowy.


Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.


Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.


Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi lub przedsiębiorcy indywidualnemu m.in. w odniesieniu do umowy:


 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub przedsiębiorcy indywidualnego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,


 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,


 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,


 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu


 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta lub przedsiębiorcy indywidualnego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.


Reklamacje


Reklamację należy złożyć na adres e-mail: lewor24@lewor.pl lub drogą pocztową na adres ul. Grota Roweckiego 11, 95-020 Andrespol.


Reklamowany towar należy wysłać na adres: ul. Grota Roweckiego 11, 95-020 Andrespol


W związku z wadą możesz żądać:


 • wymiany rzeczy na wolną od wad,


 • usunięcia wady,


lub złożyć oświadczenie o:


 • obniżeniu ceny, • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.


Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem roku od dnia wydania rzeczy, chyba że zapisy w karcie gwarancyjnej towaru stanowią inaczej.


Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.


Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.


Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie Sklepu.

© 2024 Lewor24.pl Realizacja Sebdan.pl
#